Văn hóa, giáo dục, pháp luật

ufic-norad.edu.vn

Hiện tại, bộ môn giải phẫu của trường đại học Y dược đã nhận được trên 400 thi hài lưu trữ phục vụ cho nghiên cứu khoa học cũng như phục vu công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên y khoa. Và cho đến nay, bộ môn giải phẫu đã tổ chức hỏa táng giao tro cốt 198 trường hợp trở về gia đình.

Categories: Giáo dục

Comments are closed.